ABSTRAKT-HEIT 2018

ABSTRAKT-HEIT #97
ABSTRAKT-HEIT #97
Acryl auf Leinwand
( 80 cm x 60 cm )
Preis: 220 €
ABSTRAKT-HEIT #96
ABSTRAKT-HEIT #96
Acryl auf Holz
( 75 cm x 75 cm )

Preis: 300 €
ABSTRAKT-HEIT #95
ABSTRAKT-HEIT #95
Acryl auf Leinwand
( 80 cm x 60 cm )
Preis: 220 €
ABSTRAKT-HEIT #94
ABSTRAKT-HEIT #94
Acryl auf Leinwand
( 80 cm x 60 cm )
Preis: 220 €
ABSTRAKT-HEIT #93
ABSTRAKT-HEIT #93
Acryl auf Leinwand
( 80 cm x 60 cm )
Preis: 220 €
ABSTRAKT-HEIT #92
ABSTRAKT-HEIT #92
Acryl auf Leinwand
( 100 cm x 70 cm )
Preis: 250 €
ABSTRAKT-HEIT #90
ABSTRAKT-HEIT #89
Acryl auf Leinwand
( 58 cm x 78 cm )
Preis: 220 €
ABSTRAKT-HEIT #89
ABSTRAKT-HEIT #89
Acryl auf Malkarton
( 3 x 30 cm x 40 cm )

Preis: 150 €
ABSTRAKT-HEIT #88
ABSTRAKT-HEIT #88
Acryl auf Holz
( 42 cm x 59,4 cm )
Preis: 160 €
ABSTRAKT-HEIT #87
ABSTRAKT-HEIT #87
Acryl auf Holz
( 42 cm x 59,4 cm )
Preis: 160 €
ABSTRAKT-HEIT #84
ABSTRAKT-HEIT #84
Acryl auf Holz
( 75 cm x 75 cm )

Preis: 300 €
ABSTRAKT-HEIT #82
ABSTRAKT-HEIT #82
Acryl auf Holz
( 42 cm x 59,4 cm )

Preis: 160 €
ABSTRAKT-HEIT #81
ABSTRAKT-HEIT #81
Acryl auf Holz
( 42 cm x 59,4 cm )

Preis: 160 €
ABSTRAKT-HEIT #77
ABSTRAKT-HEIT #77
Acryl auf Holz
( 42 cm x 59,4cm )

Preis: 160 €
ABSTRAKT-HEIT #76
ABSTRAKT-HEIT #76
Acryl auf Holz
(2 x 29,7 cm x 42 cm)

Preis: 160 €
ABSTRAKT-HEIT #75
ABSTRAKT-HEIT #75
Acryl und Kunstharz auf Holz
(29,7 cm x 42 cm)

Preis: 140 €